пʼятниця, 18 червня 2021 р.

Принципи андрагогіки

Я про них і раніше знав, але от в одній книжці побачив так, знаєте, системно перелічені - захотів поділитись. І, між іншим, про них потім ще поговорити, про ті принципи, бо ми (ви з нами?) домовились запустити розподілений семінар. Ну цілком в дусі оцих самих принципів. По різних форумах, де я ставив запрошення. І саме з тими колегами, що книжку прочитали і хочуть чимось поділитись - зауваженнями, планами, щось запитати. В руслі андрагогічної парадигми або на виконання - знов таки - цих самих принципів. 

Ну, годі вже преамбул, берімося за справу і прямуємо на 36 сторінку, там бачимо таке:

А н д р а г о г і ч н і  п р и н ц и п и  н а в ч а н н я –  загальні принципи організації процесу навчання дорослих, зокрема: 

  1. пріоритет самостійного навчання (самостійна діяльність є основним видом навчальної роботи дорослих); 
  2. принцип спільної діяльності всіх суб’єктів навчання з планування, реалізації та оцінювання процесу навчання; принцип опори на досвід (побутовий, соціальний, професійний) дорослого як джерело навчання як для самого суб’єкта навчання, так і для його колег; 
  3. індивідуалізація навчання (створення індивідуальної програми навчання, зорієнтованої на конкретні освітні потреби і цілі навчання, з врахуванням досвіду, рівня підготовки, психофізіологічні, когнітивні здібності суб’єкта навчання); 
  4. системність навчання (дотримання цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання і оцінювання результатів навчання); 
  5. контекстність навчання (термін А. Вербицького) (врахування як конкретних, життєво важливих для суб’єктів навчання цілей, так і професійної, соціальної, побутової діяльності суб’єкта навчання в його просторових, часових, професійних, побутових умовах); 
  6. принцип актуалізації результатів навчання (обов’язкове використання суб’єктом навчання на практиці набутих знань, умінь, навичок); 
  7. принцип елективності навчання (надання тому, кого навчають, відносної свободи вибору цілей, змісту, форм, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінювання результатів); 
  8. принцип розвитку освітніх потреб (оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом виявлення реальної міри засвоєння навчального матеріалу та визначення тих матеріалів, без засвоєння яких неможливо досягнути поставленої мети навчання; 
  9. процес навчання будується з метою формування у суб’єктів навчання нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після досягнення конкретної мети навчання); 
  10. принцип усвідомленості навчання (усвідомлення, осмислення суб’єктом навчання всіх параметрів процесу навчання і своїх дій з організації процесу навчання).
Щоправда, в оригіналі вони не нумеровані, але я додав для зручності. І от тепер, вдивляючись в ті принципи, можна помітити, що деякі з них виглядають як базові чи головні, а інші як додаткові чи підпорядковані. Спробуємо погратись з такими собі карточками-пазлами? Щоб краще побачити взаємозв'язок, внутрішню структуру.

Перші три принципи виглядають саме базовими. До певної міри незалежними: самостійність, колективність, життєвий і професійний досвід. При чому перший і третій орієнтовані на особистість, конкретну людину, а другий - на групу, спільноту, що навчається. Тепер до трьох перших, базових можна приєднати решту. І побачити взаємозв'язок. Може, от так, як на цій схемі (щоб збільшити, натисніть): 

Принципи андрагогіки як структура

Щоб краще показати роль спільноти, її спільного досвіду, я додав до власне принципів, нумерованих карток, ще досвід окремих учасників навчання - А, Б... Ну от, маємо результат навчання. І тепер можна з цим інструментом рушити далі. Принаймні двома шляхами.

По-перше, можна використати для рефлексії власного навчання чи власних технологій і методів. По-друге, спробувати застосувати для аналізу реальних вебінарів, семінарів, воркшопів тощо. Кейс-метод? Може, гра? Ну, треба знов подумати, почитати книжку, там підказки є.

А чи відбувся наш розподілений семінар? Той, про який я згадував на початку? Тут все залежить від Принципу №1, так же?

Ага, чуть не забув. От ще про принципи. Шкода, що авторки нема у Фейсбуці. А то можна було б запросити до компанії. На розподілений семінар.

---

Цей текст переглянуло кілька десятків людей: 


То процес пішов? Побачимо.

З часом згадали про ці принципи в одній компанії, вже тут 94 перегляди. Але до обговорення ще не дійшло.

А потім вже було переглядів 119, але без обговорення. То процес потроху йде, народ читає, думає, але поки що не готовий до діалогу.

Немає коментарів:

Дописати коментар