вівторок, 19 липня 2022 р.

Запоріжжя. Гімназія 19

... презентує сьогодні свою систему учнівського самоврядування. Оригінал знаходиться тут, а надалі цитата, що дає можливість у зручному режимі прокоментувати і зауважити деякі положення пропонованої організаційної схеми. Зрозуміло, що ми це будемо обговорювати в Гімназії, але як хто приєднається, то це ж тільки на краще, ласкаво просимо.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗНВК № 19
І. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – це управління діяльністю шкільного колективу, яке здійснюється учнями та базується на ініціативі, самостійності, творчості, почутті відповідальності, взаємодопомоги та організаторських здібностях школярів.

1.2. У своїй діяльності учнівське самоврядування керується Законом України «Про освіту», Конвенцією ООН «Про права дитини», Статутом школи.

1.3. Діяльність шкільного учнівського самоврядування спрямована на:

• досягнення школярами відповідної освіти та культурного рівня;

• виховання в школярів патріотизму, працелюбності, любові до довкілля, толерантності.

ІІ. Основна мета та завдання

2.1. Метою створення та діяльності органів учнівського самоврядування є забезпечення умов щодо творчої самореалізації школярів у відповідності до їх потреб.

2.2. Для досягнення мети учнівське самоврядування вирішує такі завдання:

- сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів;

- сприяння в організації суспільно-корисної діяльності учнів;

- здобуття навичок організації шкільного дозвілля учнів.

ІІІ. Організація діяльності

3.1. Організація діяльності учнівського самоврядування будується на інтересах учнів та не виходить в протиріччя зі Статутом школи.

3.2. З метою здійснення взаємодії учнів та педагогічного колективу, активізації навчально-виховного процесу створюються органи учнівського самоврядування, котрі поділяються на загально шкільні та класні.

Діяльність органів учнівського самоврядування охоплює всі сфери урочної та позаурочної життєдіяльності учнів:

- організація навчального процесу;

- дотримання порядку та дисципліни в школі;

- організація позаурочної та позашкільної діяльності.

3.3. Органи учнівського самоврядування співвідносять свою діяльність з напрямками освітньої програми та планом виховної роботи школи.

3.4. Періодично, не менш одного разу на півріччя, звітують про роботу класні органи учнівського самоврядування; не менш одного разу на рік звітують шкільні органи учнівського самоврядування.

IV. Структура органів учнівського самоврядування та управління

4.1. Учні 2 -11 класів є членами дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія». Основою учнівського самоврядування є класне учнівське самоврядування. Кожний класний колектив – це місто, в якому є мер та актив.

4.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загально шкільна конференція учнів, котра скликається не рідше одного разу на рік та приймає рішення з усіх питань діяльності шкільного учнівського самоврядування більшістю голосів представників.

4.3. Загальне керівництво діяльністю учнівського самоврядування в період між роботою конференції здійснюється Парламентом та Кабінетом Міністрів «Республіки Мрія», які очолює Президент.

4.4. До компетенції Парламенту та Кабінету Міністрів Республіки Мрія відноситься:

- ініціювання всіх справ, запланованих та затверджених на рік на загально шкільній конференції;

- залучення учнів усіх класних колективів до заходів, які проводяться згідно з планом, після представлення програми дій Парламенту та Кабінету Міністрів «Республіки Мрія».

4.5. Президент та Кабінет Міністрів «Республіки Мрія» співпрацює з адміністрацією, педагогами та класними керівниками школи. Адміністрація, педагоги та класні керівники є учасниками суспільної роботи, керуються у своїй діяльності методами непрямого впливу (порада, прохання, рекомендація, творча взаємодія).

V. Права та обов’язки

5.1. Органи учнівського самоврядування мають реальні права та обов′язки відповідно своїм повноваженням.

5.2. Органи учнівського самоврядування мають право:

- висловлювати та відстоювати інтереси своїх класів, мати підтримку з боку шкільної адміністрації та вчителів;

- брати участь в управлінні шкільними справами;

- об’єднуватись в будь - які творчі групи, клуби, які не суперечать своєю діяльністю меті та завданням шкільного самоврядування, Статуту школи;

- представляти свої інтереси в учнівському самоврядуванні школи та вимагати їх розгляду.

5.3. Органи учнівського самоврядування зобов’язані:

- турбуватися про авторитет своєї школи;

- інформувати учнів про свою діяльність;

- виконувати Статут школи, розпорядження адміністрації школи.

---

Запорізький навчально-виховний комплекс № 19

Дитячо-юнацька екологічна громадська організація «Республіка Мрія»

Закон про вибори Президента ДЮГЕО «Республіка Мрія»

Цей Закон регулює питання, які пов’язані з процедурою висування кандидатів на посаду Президента ДЮГЕО «Республіка Мрія» (далі: Президент), передвиборчою кампанією, реєстрацією кандидатів та виборців, з процесом голосування та підрахунку його підсумків, апеляцією в разі порушення Закону.

Глава 1. Загальні положення.

Стаття 1. Вибори Президента здійснюються учнями на основі загального рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 2. Право обирати має кожен учень з 4 по 11 клас та вчителі, які працюють у школі.

Стаття 3. На пост Президента можуть балотуватися учні 7-10 класів, представники від кожного класу, які за результатами голосування отримали більшу кількість голосів представників того чи іншого класного колективу.

Стаття 4. Дата виборів встановлюється парламентом Мрії при узгодженні з педагогічною радою та Центром виховних інновацій.

Стаття 5. Для організації передвиборчої кампанії кандидати на посаду Президента можуть використовувати власні ресурси, а також добровільну допомогу з боку однокласників та груп підтримки.

Стаття 6. Організація виборів покладається на Виборчу комісію. Виборча комісія працює колегіально, прозоро, гласно.

Глава 2. Висування кандидатів.

Стаття 7. Кандидат на посаду Президента висувається від класного колективу (міста «Республіки Мрія») та офіційно реєструється виборчою комісією.

Стаття 8. Кожен учень має право висунути себе як незалежного кандидата. Для цього треба отримати підтримку не менш 10 учнів школи. Учень, що підписується в підтримку кандидата, вказує на підписному листі прізвище, ім’я, дату народження.

Стаття 9. В анкеті кандидата, яка надається до Виборчої комісії для реєстрації, вказується прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, належність до певного підрозділу «Республіки Мрія» та передвиборча програма.

Стаття 10. Пакет документів кандидата (анкета, заява, підписні листи, програма) надається до Виборчої комісії у встановлені строки.

Глава 3. Передвиборча кампанія.

Стаття 11. Кандидати та їх групи підтримки можуть вільно вести агітацію в передвиборчий період.

Стаття 12. Кандидати можуть використовувати будь які наявні в школі засоби масової інформації: Інтернет-ресурси, офіційні групи в соціальних мережах, шкільне радіо.

Стаття 13. Для забезпечення прозорості та відкритості передвиборчих кампаній кандидати оприлюднюють на порталі шкільної преси ЗНВК №19 свою програму, перевиборчій ролик політичної реклами (хронометраж 90 секунд), офіційний білборд з головним слоганом програми.

Стаття 14. Агітація під час уроків заборонена.

Стаття 15. Кандидати та їх групи підтримки можуть випускати плакати, листівки та інші агітаційні матеріали. Виборча комісія в разі отримання сигналу про розповсюдження анонімних або неправдивих агітаційних матеріалів, вживає заходи зі зупинці цієї діяльності.

Стаття 16. Передвиборча кампанія проводиться зі дня закінчення реєстрації кандидатів та припиняється за день до виборів. В день виборів агітація заборонена, тому всі агітаційні матеріали прибираються зусиллями груп підтримки кандидатів.

Глава 4. Реєстрація виборців.

Стаття 17. Виборча комісія формується за принципом представництва всіх класних колективів, якім надається виборче право.

Стаття 18. Виборча комісія готує списки виборців, які складаються у відповідності зі списками класів.

Стаття 19. Складені списки мають бути затвердженими головою та секретарем виборчої комісії.

Глава 5. Голосування.

Стаття 20. Голосування поводиться на перервах в день, який призначив парламент Мрії.

Стаття 21. Кожен виборець отримує бюлетень зі списком прізвищ кандидатів на посаду Президента.

Стаття 22. Виборець ставить свою підпис в списку виборців при отриманні бюлетеня для голосування. Отримання бюлетеня замість іншої особи не допускається.

Стаття 23. Заповнення бюлетеня здійснюється в окремій кабінці, де присутність іншої особи не допускається.

Стаття 24. В бюлетені виборець ставить будь-яку позначку в квадраті проти прізвища кандидата, за якого віддає свій голос.

Стаття 25. Після того, як виборець зробив свій вибір, він має опустити заповнений бюлетень до урни для голосування.

Глава 6. Визначення результатів виборів.

Стаття 26. Вибори визнаються такими, що відбулися, в разі, коли в них взяли участь не менш 40 % виборців, зареєстрованих виборчою комісією.

Стаття 27. Бюлетень вважається недійсним, якщо в ньому позначено більш одного прізвища або не позначено жодного.

Стаття 26. Обраним Президентом вважається той кандидат, за якого проголосувала більшість виборців.

Стаття 27. Підсумки результатів виборів публікуються Виборчою комісією на порталі шкільної преси та паперовий протокол розміщується на ІІ поверсі нової школи для ознайомлення.

Глава 7. Виборча комісія.

Стаття 29. Для організації та проведення Парламентом Мрії створюється Виборча комісія в складі 7 осіб.

Стаття 30. На першому засіданні Виборчої комісії обирається її голова та секретар, який веде та зберігає необхідну документацію:

• Списки реєстрації кандидатів;

• Підписні листи;

• Списки реєстрації виборців;

• Всі протоколи та акти (огляду урни для голосування, її опечатання, розкриття, підрахунку голосів, знищення невикористаних бюлетенів).

Стаття 31. Бюлетені видаються суворо по затвердженому Виборчою комісією списку. Бюлетені, які не були використані, повертаються до Виборчої комісії та знищуються, про що складається відповідний акт.

Стаття 32. Кандидати можуть направляти спостерігачів для контролю за ходом голосування, але спостерігачі втручатися в роботу Виборчої комісії не мають права.

Стаття 33. За годину до початку виборів урну опечатують члени Виборчої комісії. Про це складається протокол, в якому вказується, що урна оглянута та порожня.

Стаття 34. Після голосування члени Виборчої комісії розкривають урну та підраховують голоси, подані за кожного кандидата.

Стаття 35. Результати голосування оформлюються протоколом, в якому вказується:

• Кількість виданих виборцям бюлетенів;

• Кількість бюлетенів, які знаходяться в урні;

• Кількість недійсних бюлетенів;

• Кількість голосів, поданих за кожного кандидата.

Протокол підписують всі члени Виборчої комісії.

Глава 8. Апеляція в разі порушення Закону про вибори Президента «Республіки Мрія».

Стаття 36. В разі порушення положень Закону про вибори Президента «Республіки Мрія» будь-яким членом Виборчої комісії або іншою особою учень/група учнів можуть звернутися з апеляцією до Парламенту Мрії.

Стаття 37. В разі грубого порушення означеного Закону Виборча комісія може виключити кандидата зі списку для голосування.

Стаття 38. При виявленні порушень з боку одного з кандидатів результати голосування можуть бути визнаними недійсними.

Стаття 39. Всі заяви щодо порушень Закону про вибори Президента «Республіки Мрія» приймаються до 12.00 години наступного після виборів дня

Гімн. Кожному дня радій

У світі навколо див багато, кожному ти радій!
Хлопці найкращі та дівчата в нашій країні Мрій!

Простір натхнення та новацій створений для дітей,
Він перетворює на свято кожен звичайний день.

Мрія в душі живе, до перемог веде,
Впевнено морем знань глибоким наш корабель пливе!

Кличе нас Мрія знов в світ мальовничих фарб!
Запам’ятаємо з тобою: дружба – найкращій скарб!

Будь наполегливим, завзятим     і небайдужим ти.
Всіма чеснотами багатим, дружбою дорожи!

Духом не падай ти ніколи, кожному дню радій!
Якщо ідею добру маєш, не зволікай, а дій!

Може, текст не спрвив на вас враження? Тоді послухайте:


---

Додатки

1. Історія "Республіки Мрія".
Немає коментарів:

Дописати коментар