середа, 7 вересня 2022 р.

Миколаїв. Школа 31

Був на чудовому семінарі чи то вебінарі, присвяченому питанням шкільної демократії, її електронному варіанту. Або впровадженню комп'ютерних технологій в розвиток, підтримку процесу управління школою. Зрозуміло, це сьогодні важливий важіль вдосконалення будь-яких процесів в будь-яких організаціях. Втім...


Втім, розповідь директора школи - дуже корисна і змістовна - стусувалась управління, а от власне демократія і, зокрема, учнівське самоврядування, залишилось поза увагою. Ну нічого страшного, заходимо на сайт і вивчаємо питання. А вже про це далі.

Затверджую
Директор ЗОШ № 31
___________ Архіпова А. Є.

Положення про учнівське самоврядування
Миколаївської загальноосвітньої школи I– III ступенів № 31
Миколаївської міської ради Миколаївської області

Розділ 1. Загальні положення

1.1 Учнівське самоврядування у ЗОШ І – ІІІ ступенів №31 міста Миколаєва створюється з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків, захисту їх прав, сприяння гармонійного розвитку особистості учнів, формування у них навичок майбутніх організаторів, керівників.

1.2 У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом школи та цим Положенням

1.3 Органи учнівського самоврядування сприяють\1\ організації навчальної, наукової, культурно-просвітницької, спортивно-масової, волонтерської, правозахисної, екологічної, історико-пошукової та ін. діяльності за участю учнів школи, за тісної співпраці з адміністрацією школи, громадськістю а також молодіжними службами та організаціями.

Розділ 2. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

2.1 Головним органом учнівського самоврядування є Шкільний Магістрат\2\ на чолі з Магістром школи. Члени Магістрату обираються на пропорційній основі (по 2 учні від класу 5 – 11 класів). Делегати\3\ обираються голосуванням у кожному класі . Вибори проводяться до 15 вересня кожного року.

2.2 На чолі стоїть Магістр, який обирається з учнів 8-11 класів, за результатами загально шкільних виборів шляхом таємного голосування. Вибори відбуваються\4\ наприкінці навчального року, у травні місяці.

2.3.Кандидати на пост Магістра висуваються як групою учнів\5\, так і шляхом самовисування.

2.4 Магістр школи обирається терміном на 1-2 роки. Вступає на пост не пізніше ніж через 10 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту прийняття посту Магістра на загальношкільній урочистій лінійці.

2.5 Магістр школи координує\6\ роботу секторів, проводить засідання активу, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів. Звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації школи, батьківського комітету.

2.6.Повноваження Магістра школи припиняється у разі:

● відставки;

● неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров′я;

● перехід до іншого закладу освіти;

● закінчення закладу освіти.

2.7.Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

❏ Загальношкільна учнівська конференція\7\

❏ Магістр школи

❏ Заступник Магістра школи

❏ Рада Магістрату\8\ школи, яка складається з представників магістрів 9-11 класів; бакалаврів 7-8 класів, молодших бакалаврів 5-6 класів.\9\

❏ Сектори учнівського самоврядування\10\:

● Сектор захисту прав та волонтерства

● Сектор освіти та творчості

● Сектор культури та екології

● Сектор спорту та дозвілля

● Сектор преси та медіа

❏ Рада учнівських колективів\11\.

2.8. Шляхи активізації\12\ роботи учнівського самоврядування:

● організація навчання дітей-лідерів;

● проведення анкетувань, досліджень, які сприяють вияв­ленню тенденцій розвитку самоврядування;

● включення до переліку питань засідань Ради Магістрату теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

● творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

● введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

Розділ 3\13\
Головними напрямками та завданнями органів учнівського самоврядування школи є:

3.1. Захист прав та інтересів учнів.

3.2. Інтеграція зусиль учнівства для добрих і корисних справ.

3.3. Розробка і реалізація учнівських проєктів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу.

3.4. Вироблення навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності учнів завдяки організації участі їх у практичній громадській діяльності.

3.5. Виявлення і стимулювання розвитку творчого потенціалу кожного учня, збагачення його суспільно-громадського досвіду.

3.6. Формування життєвої компетентності та стимулювання прагнень учнів до життєвого успіху.

3.7. Розвиток творчих рис характеру — цілеспрямованості, вимогливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику.

3.8. Заохочення учнів до участі у розв’язанні трудових, соціально-політичних, моральних проблем суспільства.

3.9. Розвиток світогляду учнівської молоді і особливо старшокласників.

3.10.Волонтерська діяльність

Функції та напрямки роботи можуть змінюватись або доповнюватись згідно потреб, конкретних ситуацій та пропозицій під час роботи учнівського самоврядування.

Розділ 4. Взаємодія органів учнівського самоврядування
з адміністрацією закладу освіти, педагогічним колективом, батьками,
іншими об'єднаннями та організаціями.

4.1.Взаємовідносини між Магістратом школи та ад­міністрацією, педагогічною радою, батьками, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

4.2.Директор закладу освіти призначає з числа педагогічного колективу педагогів-радників, які допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

4.3. Рада Магістрату є складовою частиною педради школи у межах своїх повноважень.

4.4. Магістрат сприяє поширенню інформації про діяльність ди­тячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у закладі освіти та за його межами.

---
 
Наведений документ можна побачити тут – і ще різну дотичну інформацію, а далі запитання до нього.

1. Видається, що «сприяють» - це допомагають вчителям і батькам, так же? А чому б не «організують». Організація складається з планування, реалізації плану, контролю реалізації. Самоврядування означає самостійність у вирішенні певного кола питань. І, зрозуміло, відповідальність. Органи планують і контролюють, а виконує ці плани спільнота під проводом активу. По класах і в цілому по школі. А вже вчителі і батьки сприяють самоврядній діяльності учнів.

2. Ні, конференція. Як її не буде, то тоді Магістрат. Хоч назва видається невдалою. Чому не Учнівська рада? Відгонить іграшками, комп’ютерними Імперіями. А рада – цілком доросла назва, автентична. Педагогічна рада, батьківська рада, учнівська – все зрозуміло. Єдиний колектив.

3. Це вже члени Магістрату чи тільки виборці (як у США), які будуть обирати членів?

4. Як саме? Організація таких виборів має бути якось визначена. Програма кандидата, її обговорення. Без програми ми обираємо "хорошого хлопця" чи "гарну дівчину", а програма - це зародок плану роботи учнівського самоврядування в цілому на рік.

5. Не класом? Тоді як така група формується, ким, на яких підставах?

6. Тоді це не голова самоврядування, не лідер, а саме координатор. А сектори стають такими собі локальними центрами влади, що діють на власний розсуд.

7. Теж треба описати: як працює, коли, що вирішує. Мені здається, що це зайвий орган. Не кажучи вже про те, що організувати його роботу просто неможливо: гвалт, базар… Чи декорація.

8. Ні, раніше це вже назвали просто Магістратом.

9. Дуже невдала ідея, станова. Курії замість рівноправ’я. Не може бути розділення в правах учнів. Інша справа, що коло повноважень має бути локалізоване по класах, а на рівні школи старші класи мають доводити своє право на більший авторитет перед молодшими саме своїм досвідом і аргументацією, а не «патентом шляхетності».

10. Потребує окреслення – як працює, які права і обов’язки, як взаємодіє з класом.

11. На додаток до Магістрату? Ну складнувато, але тоді треба і це окреслити, визначити взаємовідносини.

12. З боку адміністрації? Педагогів? Магістра? Не зовсім зрозуміло щодо змісту роботи самоврядування як такого, а вже його активізація. Може просто перенести в попередні розділи? Бо за змістом пунктів зрозуміло, що це хороший текст, правильний, тільки має бути серед засад чи напрямків роботи, не активізації як додаткового процесу впливу на самоврядування.

13. Чудовий розділ, жодних зауважень, його, мабуть, треба поставити під номером 2 – після загальних положень і перед деталізацією організації роботи системи.

І тепер рухаємось далі.

Додаток  

Немає коментарів:

Дописати коментар