неділя, 26 березня 2023 р.

Статут учнівського самоврядування

Так, конкретний документ з конкретного сайту. 

Документ загалом переконливий, але є конкретні зауваження. Багатьом, думаю, буде цікаво. І корисно. Приєднуйтесь до обговорення.

Статут учнівського самоврядування\1\

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільна дитяча демократична позапартійна організація\2\ сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості шкільного колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, що є невід’ємною частиною системи управління школою. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у класі, а потім у ліцеї, місті, державі. Учнівське самоврядування – це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.

1.2. Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими документами, що діють в загальноосвітньому закладі, та цим Положенням.

1.3. Учнівське самоврядування організовується\3\ з учнів ліцею.

1.4. Учнівське самоврядування класу – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування ліцею.

1.5. Координують роботу учнівського самоврядування завуч з виховної роботи, педагог-організатор та вчителі – консультанти міністерств, які консультують учнів щодо роботи за окремими напрямками.

РОЗДІЛ ІІ. Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

2.2. Головною метою є:
 • захист прав та інтересів учнів;

 • інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

 • розробка та втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї.
2.3. Завдання:
 • виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху;

 • формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді;

 • привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час;

 • розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригіналь­ності, готовності до виправданого ризику, а також розширення кругозору;

 • затвердження здорового способу життя;

 • формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку;

 • об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ;

 • пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.
РОЗДІЛ ІІІ. Структура учнівського самоврядування

3.1. Для кращої координації роботи Президентська Рада \4\ поділяється на шість Міністерств:
 • Міністерство освіти;
 • Міністерство дисципліни і порядку;
 • Міністерство культури та спорту;
 • Міністерство преси та інформації;
 • Міністерство «Милосердя»;
 • Рада справедливих
3.2. Мета та зміст роботи Міністерства освіти:
 • Міністерство сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти;

 • залучає учнів до роботи у предметних гуртках;

 • підтримує тісний зв’язок зі ліцейською бібліотекою, допомагає у збереженні та оновленні бібліотечного фонду;

 • допомагає у проведенні та організації інтелектуальних ігор;

 • займається організацією предметних тижнів, олімпіад;
3.3. Мета та зміст роботи Міністерства дисципліни та порядку:
 • Міністерство допомагає адміністрації та педагогічному колективу ліцею у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів;

 • веде спостереження за відвідуванням уроків учнями ліцею, спізненням на уроки, зовнішнім виглядом учнів (охайність зачіски, наявність ліцейської форми);

 • складає графік чергувань класів по ліцею;

 • у разі потреби на засіданні Міністерства розглядаються питання дисципліни окремих учнів (за поданням класних зборів);

 • оцінка санітарного стану класних кімнат;

 • організація та проведення суботників;

 • озеленення ліцею, догляд за рослинами.
3.4. Мета та зміст роботи Міністерства культури та спорту\5\:
 • Міністерство культури та спорту допомагає в організації цікавого і змістовного дозвілля;

 • сприяє розвитку творчих здібностей, розширеного кола інтересів та ініціативи учнів;

 • відповідає за організацію та проведення ранкових зарядок;

 • пропагує серед учнів досягнення української національної та світової культури;

 • залучає дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, розважальних програм і заходів;

 • пропагування здорового способу життя;

 • організація та проведення змагань, спартакіад, турнірів;

 • проведення дослідницької роботи по питанням відродження Козацької Слави в Україні;
3.5. Мета та зміст роботи Міністерства преси та інформації:
 • вивчення громадської думки учнів про життя ліцею;

 • висвітлення життя ліцею на сайті ліцею та сторінках ліцею на соціальних сайтах\7\;

 • випуск газет, присвячених знаменним і пам’ятним подіям держави, ліцею, датам народного календаря;

 • визначає рівень популярності проведення КТС\8\.
3.6. Мета та зміст роботи Міністерства «Милосердя»:
 • допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам;

 • підтримує зв'язок з благодійними організаціями міста, веде моніторинг людей, які потребують допомоги;

 • організовує та проводить доброчинні заходи, традиційні ярмарки.
3.7. Мета та зміст роботи Ради справедливих:
 • вирішення питань порушення дисципліни, Статуту ліцею та Кодексу честі ліцеїста;

 • розв’язання спірних питань порушення прав ліцеїста.
---

Зауваження

1. Затверджено наказом керівника №... від ...

2. Ні, не організація. Інституція, що діє в закладі освіти згідно з законодавством і цим положенням.

3. Краще виглядає "складається", хто зарахований, той вже і одержав права і обов'язки. Без додаткових процесів організації (інструктаж, розподіл по підрозділах, ще щось...).

4. Упс... З'явився президент (не думаю, що Президент) і його рада, що, як видається, охоплює міністерства? Це виглядає заскладно. Можна простіше.

5. Видається більш популярним рішення, коли культура (і мистецтво) - то окремо, а спорт там, де дисципліна і порядок.

7. Сьогодні більш вживане "у соціальних мережах".

8. Треба розшифрувати. Мабуть, Колективні творчі справи?


Немає коментарів:

Дописати коментар